vacatures


EEN VOLTIJDSE FUNCTIE VAN RESIDENT OF (ADJUNCT) -KLINIEKHOOFD BIJ DE DIENST HOOFD- EN HALSCHIRURGIE

VAN DE SECTOR HOOFD, HALS EN ZENUWSTELSEL

Voor de uitbouw van een loopbaan in het UZ Gent, is naast de klinische werkzaamheden het wetenschappelijk onderzoek en het behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen van groot belang.

Functieomschrijving

· Naast de patiëntbehandeling, neem je deel aan multidisciplinaire overlegvergaderingen en MOC en participeer je in theoretisch onderwijs (lesopdracht) binnen de omschrijving van het vakgebied.

· Je participeert in klinisch onderwijs voor studenten tandheelkunde, assistenten MKA in opleiding, verder neem je ook deel aan de postacademische vorming en cursussen ikv accreditering voor artsen en tandartsen.

· Je bouwt een wetenschappelijk onderzoek uit in de discipline Maxillo-Faciale Heelkunde.

· Je werkt samen met verwijzers uit de regio en verder vervul je de bijhorende administratieve aangelegenheden en neem je deel aan de wachtdienst.

· Je bent sterk geëngageerd voor de verdere ontplooiing van de Maxillo-Faciale heelkunde op campus UZGent.

Gewenst profiel

· Je bent (tand-)arts en erkend stomatoloog / maxillofaciaal chirurg;

· Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden.

· Je kan in een multidisciplinair team werken en functioneren.

· Je bent administratief vaardig en spreekt zowel Nederlands, Frans en Engels.

· Je wil ten volle participeren in de oprichting van een faciaal centrum op campus UZGent.

· Je bent betrokken in een wetenschappelijke onderzoekslijn of wil er een opstarten.

Contactpersoon

Gelieve voor de selectie eveneens (voor de uiterste inschrijvingsdatum donderdag 15 maart 2012) contact op te nemen met het desbetreffend diensthoofd (prof. dr. H. Vermeersch - 09/332.39.90)

Salarisschaal en aanwervingsvoorwaarden

· Afhankelijk van uw expertise en verworven anciënniteit bestaat de mogelijkheid tot aanwerving op het niveau Resident (AG10), Adjunct-kliniekhoofd (AS1A - minstens 10 jaar relevante ervaring als arts bezitten) , dan wel Kliniekhoofd (AS2A - minstens 12 jaar relevante ervaring hebben als arts en in het bezit zijn van een doctoraat op proefschrift).

· Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er - conform het geïntegreerd administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, alsook een wachtvergoeding voorzien.

· Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van uw te verwachten salaris te maken.

Interesse?

Schrijf je online in via www.uzgent.be of stuur je curriculum vitae, een kopie van de vereiste diploma's/erkenning samen met een begeleidende brief (m.v.v. de functietitel) per post naar UZ Gent, Dienst Rekrutering & Selectie (11K12E ), De Pintelaan 185, 9000 Gent (tel. 09/332.48.95 - fax 09/332.58.57).

Uitgebreide functiebeschrijvingen en aanwervingsvoorwaarden van alle vacatures binnen ons ziekenhuis vind je steeds terug op onze website www.uzgent.be/vacatures.